R3 ความเป็นมา

จุดริเริ่มของอาหารสุนัขภายใต้แบรนด์ R3 คือเราอยากเห็นสุนัขมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศในราคาที่สามารถเอื้อมถึง 

เราจึงได้คิดค้นสูตรอาหารสุนัข R3 โดยคำนึงถึงความต้องการโภชนาการของสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขให้เหมาะสมกับสุนัขในทุกช่วงวัย

R3 ได้จดทะเบียนการค้าในปี 2552 มีผลิตภัณฑ์ 3 สูตร ดังนี้

  • R3 PUPPY LAMB : เนื้อแกะล้วน (32%)
  • R3 ADULT : ไก่+ข้าว (22%)
  • R3 ALL AGES : เนื้อแกะ+ไก่+ข้าว (28%)

บริษัทได้มีตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด